Skip links

Zahájenie školského roku 2020/21

Nástup žiakov a zamestnanie – 2. 9. 2020 (streda):

Triedy 1.PYPA,  1.PYPB (medzinárodný program):  8:00 – 9:00 h.

Triedy 2.PYP, 3.PYP (medzinárodný program):  8:00 – 12:00 h.

Triedy: 1.MYP a 4.MYP (medzinárodný program), I.A a I.B (bilingválne triedy), P.A (8-roč. štúdium):  8.30 – 10:00 h.

Ostatné triedy:  9:00 – 10:15 h.

Preventívne opatrenia RŠ na základe odporúčaní MŠVVaV SR na obdobie do 14. 9. 2020:

V súčasnom období naša škola sa nachádza v zelenej fáze opatrení. Znamená to, že nemáme vedomosť o tom, že niekto zo zamestnancov alebo žiakov školy je nakazený ochorením COVID-19. Opatrenia, ktoré je nutné dodržiavať:

  1. žiaci pri nástupe do školy dodržiavajú od seba odstup 2 m,
  2. pri vstupe do školy majú nasadené rúško,
  3. dezinfekcia rúk sa vykonáva pri vstupe do školy,
  4. uskutoční sa meranie teploty niektorým žiakom (náhodný výber),
  5. žiaci SŠ (gymnázium) a II. stupňa ZŠ (MYP1) majú povinne nasadené rúško aj počas vyučovania,
  6. žiaci I. stupňa ZŠ (PYP1, PYP2, PYP3)  nemusia mať rúško v triedach (i keď sa odporúča), mimo triedy žiaci musia mať nasadené rúško,
  7. žiaci pri vstupe do školy sa preukážu vyhlásením o bezinfekčnosti – toto tlačivo spolu s dotazníkom (POZOR, nové tlačivo) následne odovzdajú triednemu učiteľovi.

Ďakujeme za pochopenie. Vedenie školy.