Skip links

Z nášho života v závere školského roku „Covid – 19“

Nielen priebeh, ale aj záver aktuálneho školského roku v našej škole prebieha v znamení Covid – 19. Okrem zmysluplnej koncentrácie všetkých našich síl na vzdelávanie a výchovu našich žiakov riešime aktuálne preventívne opatrenia v zmysle platného školského semaforu a riadime sa pokynmi RUVZ Bratislava. Ďakujeme všetkým našim zamestnancom, rodičom a žiakom, že prispievajú k vytváraniu bezpečného prostredia pre nás všetkých, riadia sa pokynmi vedenia školy a berú na vedomie naše oznamy. Nižšie uvedené fotografie ukazujú, že napriek tomu, že Covid – 19 sa stal hlavnou témou tohto školského roku, naši učitelia a žiaci sa snažia prinavrátiť poslanie školy: vzdelávať a vzdelávať sa v tvorivej atmosfére, byť schopný zmerať si sily s ostatnými v priateľskom prostredí a mať zmysluplný cieľ. Vedenie školy praje všetkým veľa zdravia a elánu v závere školského roka.

Čo „víta“ dozor konajúcich učiteľov a žiakov ráno pri vchode?

Kto sa  stará o preventívny ranný filter?

Ako zabezpečujeme dezinfekciu tried ozónom?

Nástenka o návrate do školy

Aj konverzácia sa dá učiť s nasadenými rúškami.

Veselo – vážne, ale aj bezpečne počas písomky.

Nezabudli sme fandiť našim športovcom.