Skip links

Zber zubných kefiek na našej škole

Milí študenti, rodičia a učitelia,

naša škola sa zapojila do zberu zuných kefiek. Zubné kefky sa budú zbierať do špeciálne určenej nádoby od októbra. Nádobu nájdete pri hlavnom vchode a bočnom vchode A.