Skip links

Zoznam pomôcok 1.PYP / List of supplies to 1.PYP

Zoznam pomôcok do 1. ročníka mezdinárodného programu IB – 1. PYP nájdete tu (2022/2023)

List of supplies to grade 1 of international section IB – 1. PYP you can find here (2022/2023)