Skip links

Zvýšenie poplatkov za ŠKD od októbra 2021 / Increase in fees for AFC from October 2021

Milí rodičia,

radi by sme Vás informovali že od októbra 2021 sa zvyšuje poplatok za ŠKD na 16 eur. Ak ste už vykonali platbu aj za mesiace október, november, či december prosíme Vás o doplatenie rozdielu na ten istý účet.

Ďakujeme za porozumenie.

Dear parents,

We would like to inform you the fee for AFC increase to 16 euros from October 2021 . If you have already made a payment for the months of October, November or December, we would like to ask you to pay the difference to the same account.

Thank you for understadning.

Payments for AFC / Úhrada za pobyt detí v ŠKD v školskom roku 2021