Skip links

Photo gallery

International Library Day/Medzinárodný deň školských knižníc (October)

Book Fair (October 2021)

AFC time (September 2021)

MYP 3 in Aurelium (October 2021)

Slovak Language / Slovenský jazyk (October 2021)

Design Museum – MYP (June 2021)

Science in MYP (May 2021)

Trip to ZOO (May 2021)

Online ZOO in AFC (April 2021)

PYP Assembly – March 2020/2021

Hviezdoslavov Kubín (October 2020)

Presentations – 1. PYP / Animals (February 2021)

Online teaching in PYP (January 2021)

Student work in MYP

Čo sme stihli za minulý školský rok

After School Club – 1. PYP B

Presentations – 3. PYP / Universe

Presentations – 1. PYP B / Materials

Presentations – 1. PYP A / Materials

After School Club – 1. PYP A

Slovak Language/ Slovenský jazyk – 2.PYP

After School Club – 2. PYP

Experiments

Our classes

Vianočný večierok 2019

Haloweensky utorok 2019

Exkurzia v Orthe 2019, III.B

Jazykový pobyt 2018-2019 Torquay

Finančná gramotnosť 16.12.2018, Kvarta B

Halloween