Skip links

Voľby do Rady školy – dôležité!

Vážení rodičia,

v škole prebiehajú voľby do Rady školy. Termín na odovzdanie Vášho hlasu je do 13. 10. 2020 do 9:00.

Na tomto mieste nájdete pokyny k hlasovaniu, zoznam kandidátov za obe zložky Spojenej školy a krátku charakteristiku niektorých kandidátov. Každý z kandidátov bol vyzvaný, aby uviedol svoju charakteristiku.