Skip links

Author: mezei

Vedecký štvorboj

v medzinárodnej súťaži Vedecký štvorboj dosiahla skupina našich žiakov pod názvom “Gympabáci” v konkurencii 89 stredoškolských tímov z Gymnázií v ČR a SR 24. miesto. “Vedátori”, ktorí nás čestne reprezentovali: Branislav Bono Musala, Nina Duchyňová, Lukáš Albert Marônek a Alexandra Pozsonyiová (Ok.A). Ďakujeme za ich snahu a Ing. M. Reichovej za organizačné zabezpečenie tejto súťaže v našej škole.

Covid – info

Informácie o domácej izolácii, karanténe a o tom, čo robiť po pozitívnom teste, nájdete v priloženom dokumente. Nájdete v ňom postup, ktorý je potrebné dodržiavať po úzkom kontakte s pozitívnou osobou (nezaočkovaní, osoby v režime OP). Dozviete sa aj to, ako postupovať, ak žijete v spoločnej domácnosti s Covid – pozitívnou osobou. Covid – 19 / ako postupovať?

Deň otvorených dverí – Open House (online)

“Online” Deň otvorených dverí sa uskutočnil 4. 12. 2021 (sob) v čase od 9:30 h do 10:45 h podľa nasledovného harmonogramu:

1. Všeobecné informácie o škole / General informations

2 . Informácie o študijných programoch:

Národné programy (Európske štúdiá) / National programs (European studies)

8 – ročné štúdium  a 5- ročné štúdium

Video – národné programy    

Medzinárodné programy / International programs (IB):

program PYP, program MYP a program DP          

Video – program PYP        Video – program MYP

Riaditeľstvo školy oznamuje, že ak pandemická situácia bude priaznivá, plánuje realizovať deň otvorených dverí aj prezenčnou formou. Predpokladaný termín: február 2022.

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

V dňoch 24. – 26. 11. 2021 predmetová komisia anglického jazyka a európskych štúdií zorganizovala školské kolo olympiády pre žiakov Gymnázia a medzinárodného štúdia MYP.  Naši žiaci s prehľadom zvládali úlohy tejto súťaže, do ktorej sa zapájame tradične každý rok. Naše ambície však siahajú vyššie, preto netrpezlivo budeme sledovať úspešnosť našich žiakov vo vyšších kolách súťaže. Držíme všetkým palce, vyučujúcim ďakujeme za perfektne zorganizovanú súťaž. Pripájame výsledky školského kola v tomto dokumente.

Úradné hodiny

Úradné hodiny pre verejnosť: utorok, 14:00 h  – 16:00 h.

V súlade s aktuálne platným školským semaforom vyzývame verejnosť (rodičov, žiakov, priateľov školy a ďalších záujemcov), aby na komunikáciu so školou využívali v predovšetkým elektronické komunikačné kanály. V prípade nutnej osobnej návštevy je nutné dodržiavať aktuálne opatrenia MŠVVaŠ SR a RUVZ ku vstupu do školy a dohodnúť si vopred stretnutie.

Zelené dni na Gympabe

Naši študenti sa rozhodli upraviť náš školský areál – zbaviť ho obrovského množstva lístia, ktoré pokrylo školský dvor. Podarilo sa nám zabezpečiť kontajner na odvoz bioodpadu, takže v týchto dňoch je školský dvor už vyčistený (pokiaľ naše stromy sa nezbavia aj zvyšného lístia). Hodiny strávené na čerstvom vzduchu rýchlo ubehli, chladný vzduch zmiernilo nadšenie z úspešnej akcie (nielen radosť z odpadnutých hodín) a horúci čaj zo školskej jedálne. Ďakujeme všetkým “ekonadšencom”, predovšetkým z tried Sx.A a Sx.B, ale aj z ďalších, ako napríklad K.A (iste sme na niektorých zabudli – ak áno, napíšte nám mail: mezei@gympaba.sk). Zelené dni zorganizovali naši kolegovia: O. Chudovský, K. Valášková, A. Mariják, L. Beňuš, M. Ludviková, E. Rašek a M. Dužek.

Kontajner – stratil sa, ale sa našiel          Každé vozidlo má 4 kolesá          Ako sa to má robiť?            Návrat k prírode

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 252

Pre lepšiu orientáciu v otázkach karantény zverejňujeme VYHLÁŠKU Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 252, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19: VYHLÁSKA č. 252 .