Skip links

DofE

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Zaži dobrodružstvo a získaj ocenenie, ktoré ti otvorí dvere do sveta.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátane DofE) je rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote. Program sa k mladým ľuďom dostáva prostredníctvom škôl a organizácií pracujúcich s mládežou. Okrem prekonania samého seba, nových zážitkov a priateľov získaš certifikát uznávaný na univerzitách a firmách po celom svete.

Program DofE vznikol vo Veľkej Británii v roku 1956, kedy ho založili nedávno zosnulý princ Philip a Kurt Hahn – nemecký učiteľ, dobrodruh, ktorý sa podieľal aj na prvej úspešnej expedícii na najvyššiu horu sveta. Súčasťou tejto expedície bol aj Sir Edmund Hillary, ktorý stál na vrchole Everestu ako prvý človek. Obaja, princ Philip aj Kurt Hahn, patrili k ľuďom, ktorí videli veľký potenciál mladých ľudí, ako aj to, čo chýbalo bežným školským programom. Dobrodružstvo, niečo netradičné, motivácia k veciam, kedy si mladý človek siahne na dno svojích síl, cieľavedomo na sebe pracuje a robí niečo navyše pre druhých. A tak spolu vytvorili program, ktorý naozaj toto zahŕňa a v priebehu rokov sa rozšíril do viac ako 140 krajín po celom svete.

Cieľom programu je, aby účastníci robili niečo nad rámec školských povinností a každodenných samozrejmostí. Povieš si, veď to robí veľa mladých ľudí. Veď mnohí sa popri škole venujú rôznym zaujímavým aktivitám, možno je aj pre nich samozrejmé to, čo tu spomíname. Športové tréningy, výlety, skautské výpravy či dobrovoľnícke aktivity. Vďaka DofE sa týmito aktivitami vieš pochváliť, zakomponovať ich do medzinárodného programu, získať uznanie a ako sme spomenuli vyššie, aj medzinárodný certifikát. Stále viac vysokých škol v Európe sa pri prijímacích skúškach pýta na mimoškolské aktivity a certifikát DofE pekne ukazuje, že žiak robil počas štúdia naozaj niečo navyše, niečo cenné.

Ak ťa tieto vety zaujali, pozri viac na dofe.sk, alebo anglickej stránke intaward.org. Prípadne sa zastav za koordinátorom programu na škole, Mgr. Kristínou Valáškovou, PhD. (valaskova@gympaba.sk).

DofE na Gympabe

Na Spojenej škole, Pankúchova 6 ponúkame našim študentom program DofE od roku 2021. V súčasnosti sa náš DofE tím hrdí niekoľkými desiatkami úspešných absolventov, ktorí sa rozvíjali na úrovniach bronz a striebro. Títo naši absolventi podnikli dobrodružné expedície do oblasti Malých Karpát, Strážovských vrchov alebo Malej Fatry a po úspešnom absolvovaní programu sa zúčastnili DofE ceremónie, kde boli oficiálne ocenení za svoje úsilie. 

V tomto školskom roku 2023/2024 sme prijali 32 žiakov, ktorí sa pokúšajú dosiahnuť svoje ciele na bronzovej, striebornej a zlatej úrovni. Títo žiaci boli vybraní z veľkého počtu záujemcov na základe interných požiadaviek školy na výber žiakov (odovzdanie motivačného listu, prečo daného žiaka vybrať a odovzdanie prihlášky do programu v papierovej forme).

V školskom roku 2023/2024 školský DofE tím pozostáva z Mgr. Kristíny Valáškovej, PhD. (školský koordinátor pre DofE, vedúci programu, expedičná príprava, hodnotiteľ expedícií), Mgr. Evy Malgotovej (vedúci programu, expedičná príprava, hodnotiteľ expedícií), Mgr. Sone Oravcovej (vedúci programu, expedičná príprava), PaedDr. Adriána Marijáka (vedúci programu), Ing. Kristíny Kováčikovej (expedičná príprava, hodnotiteľ expedícií), Mgr. Juliany Gallusovej (expedičná príprava, hodnotiteľ expedícií).