Skip links

Príspevky do občianskeho združenia a ZR(PŠ)

Milí rodičia a priatelia školy, použite Vaše 2% pre Vaše deti…

…darovaním 2% z dane nám pomôžete zlepšiť prostredie a podmienky v našej škole pre Vaše deti.

Ak sa rozhodnete nepoukázať 2% z dane nikomu, tieto prostriedky ostanú v správe štátu. Pre nás však budú obrovskou podporou, pomocou ktorej vieme zabezpečovať aktivity a vybavenie školy, ku ktorým by sme sa inak nedostali. Všetky poukázané prostriedky budú použité transparentne, aby ste vedeli sami vyhodnotiť ich reálne využitie.

Postup, ako darovať Vaše 2% z dane Občianskemu združeniu našej školy GYMPABA nájdete v priloženom dokumenta alebo odkaze:

Dokument          Odkaz

 

 

Iné Príspevky do Občianskeho združenia

NÁZOV: Občianske združenie GYMPABA

Číslo účtu IBAN: SK53 0900 0000 0051 7135 8982

Variabilný symbol: 20222023
Správa pre prijímateľa: v tvare MenoPriezviskoTrieda (napr. JankoMrkvickaPYP1A)

Kontaktná osoba:

Ing. Lenka Peschlova: peschlova@gympaba.sk

 

Príspevky do ZR(PŠ)

Školské združenie rodičov pri Gymnáziu Pankúchova 6, 851 04 Bratislava

číslo účtu IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602

variabilný symbol: 20222023
účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)

Predsedníčka ZR vopred ďakuje rodičom za príspevky.

 

Za akúkoľvek inú finančnú pomoc, ktorú môžete poukázať na účet ZRPŠ  alebo do Občianskeho združenia Vám budeme vďační.