Skip links

Príspevky do občianskeho združenia a ZR(PŠ)

Príspevky do Občianskeho združenia

NÁZOV: Občianske združenie GYMPABA

Číslo účtu IBAN: SK53 0900 0000 0051 7135 8982

Variabilný symbol: 20202021
Správa pre prijímateľa: v tvare MenoPriezviskoTrieda (napr. JankoMrkvickaPYP1A)

Kontaktná osoba:

Ing. Lenka Peschlova: peschlova@gympaba.sk

 

Príspevky do ZR(PŠ)

Školské združenie rodičov pri Gymnáziu Pankúchova 6, 851 04 Bratislava

číslo účtu IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602

variabilný symbol: 20202021
účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)

Predsedníčka ZR vopred ďakuje rodičom za príspevky.

 

Za akúkoľvek inú finančnú pomoc, ktorú môžete poukázať na účet ZRPŠ  alebo do Občianskeho združenia Vám budeme vďační.