Skip links

Príspevky do občianskeho združenia a ZR(PŠ)

Milí rodičia a priatelia školy, použite Vaše 2% pre Vaše deti…

…darovaním 2% z dane nám pomôžete zlepšiť prostredie a podmienky v našej škole pre Vaše deti.

Ak sa rozhodnete nepoukázať 2% z dane nikomu, tieto prostriedky ostanú v správe štátu. Pre nás však budú obrovskou podporou, pomocou ktorej vieme zabezpečovať aktivity a vybavenie školy, ku ktorým by sme sa inak nedostali. Všetky poukázané prostriedky budú použité transparentne, aby ste vedeli sami vyhodnotiť ich reálne využitie.

Postup ako darovať Vaše 2 % z dane Občianskemu združeniu našej školy GYMPABA nájdete v priloženom návode alebo odkaze:

Návod          Odkaz        Vyhlásenie o poukázaní dane

 

Iné Príspevky do Občianskeho združenia

NÁZOV: Občianske združenie GYMPABA

Číslo účtu IBAN: SK53 0900 0000 0051 7135 8982

Variabilný symbol: 20232024
Správa pre prijímateľa: v tvare MenoPriezviskoTrieda (napr. JankoMrkvickaPYP1A)

Kontaktná osoba:

Ing. Lenka Peschlova: peschlova@gympaba.sk

 

Príspevky do ZR(PŠ)

Školské združenie rodičov pri Gymnáziu Pankúchova 6, 851 04 Bratislava

číslo účtu IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602

variabilný symbol: 20232024
účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)

Predsedníčka ZR vopred ďakuje rodičom za príspevky.

Zápisnica zo zasadnutia predsedov tried, 21. 9. 2023

Za akúkoľvek inú finančnú pomoc, ktorú môžete poukázať na účet ZRPŠ  alebo do Občianskeho združenia Vám budeme vďační.