Skip links

Prískpevky do občianskeho združenia a ZR(PŠ)

Príspevky do Občianskeho združenia

Školské združenie rodičov pri Gymnáziu Pankúchova 6, 851 04 Bratislava
číslo účtu IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
variabilný symbol: 20192020

Vážení rodičia a priatelia školy,

S poľutovaním Vám ozamujeme, že z dôvodu vytvorenia nového občianskeho združenia nie je možné našej škole poukázať za rok 2019 2% z daní z príjmov.

Samozrejme budeme radi ak nám poukážete Vaše 2% za rok 2020. Všetky potrebné informácie postupne uvedieme na našej webovej stránke.

 

Príspevky do ZR(PŠ)

Školské združenie rodičov pri Gymnáziu Pankúchova 6, 851 04 Bratislava

číslo účtu IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
variabilný symbol: 20192020
účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
výška platby: 50 € (jeden žiak), 70 € (dvaja žiaci), 80 € (traja žiaci)

termín: do konca októbra.
Predsedníčka ZR vopred ďakuje rodičom za príspevky.

 

Za akúkoľvek inú finančnú pomoc, ktorú môžete poukázať na účet ZRPŠ Vám budeme vďační.