Skip links

Občianske združenie

Vážení rodičia a priatelia školy,

s poľutovaním Vám ozamujeme, že z dôvodu vytvorenia nového občianskeho združenia nie je možné našej škole poukázať za rok 2019 2% z daní z príjmov.

Samozrejme budeme radi ak nám poukážete Vaše 2% za rok 2020. Všetky potrebné informácie postupne uvedieme na našej webovej stránke.

Za akúkoľvek inú finančnú pomoc, ktorú môžete poukázať na účet ZRPŠ Vám budeme vďační.

Školské združenie rodičov pri Gymnáziu Pankúchova 6, 851 04 Bratislava
číslo účtu IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
variabilný symbol: 20192020

Ďakujeme za porozumenie.

Vedenie školy

Gymnázium, Pankúchova