Skip links

SOČ

Stredoškolská Odborná Činnosť  – Metodika SOČ a Organizačný Poriadok SOČ

SOČ – 2023/24

Dňa 26. 3. 2024 sa uskutočnilo krajské kolo SOČ, kde našu školu reprezentovali študenti : Viliam Ambruš, Matúš Ďurdík, Ema Illa a Martina Tribulíková, všetci zo IV.B. Chlapci statočne obstáli, dievčatá vo svojej kategórii obsadili hneď to prvé miesto a tým postupujú so svojou prácou do celoštátneho kola. Ďakujeme našim študentom, držíme im naďalej palce. Veľké poďakovanie patrí aj našej kolegyni, Ing. Anne Orságovej, ktorá po niekoľkoročnej odmlke zabezpečila reštart účasti našich žiakov v Stredoškolskej odbornej činnosti.