Skip links

NP POP

Naša škola sa v roku 2019 zapojila do Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ (NP POP), vďaka ktorému máme od septembra 2020 v našom tíme školskú psychologičku a od septembra 2022 aj školskú špeciálnu pedagogičku.

Obe pomáhajú naplniť základný cieľ projektu – zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Viac informácií o projekte: www.mpc-edu.sk/sk/project/pop, www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk