Skip links

Gymnázium, ktoré Vás bude baviť

Priestor na kvalitné štúdiumekologické aktivityspoločenské podujatiahumanitné akciedružobné stykyreprezentáciu

Vitajte na Gympabe

Na našom gymnáziu, Pankúchova 6 v Bratislave, kladieme dôraz na prípravu našich študentov na vysokoškolské štúdium. Každodennou súčasťou nášho života sú rôzne ekologické aktivity. Máme študentskú radu a bohaté družobné styky so zahraničnými školami. Naši žiaci dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky v rôznych súťažiach a organizujeme jazykové pobyty v zahraničí či lyžiarske kurzy…

Novinky a oznamy

  • Dôležité
  • Exkurzie
  • Projekty
  • Reprezentácia
  • Všetky
Olympiáda v anglickom jazyku – obvodné kolo

Olympiáda v anglickom jazyku – obvodné kolo

Študenti našej školy boli mimoriadne úspešní v olympiáde v anglickom jazyku. Z obvodného kola sa vrátili so štyrmi prvými miestami a jedným druhým miestom. Školu vzorne reprezentovali: Helena Bačková (K.B), Lukáš Albert Marônek (Sx.A), Adam Urbánek (Ok.A), Matúš Vančík (V.A) a Tomáš Zatloukal (P.A). Žiakov na súťaž pripravovali: RNDr. Zuzana Gašparíková, Mgr. Katarína Hlavnová, Mgr. Michal Kmeť, Ing. Jana Krajčírová, Mgr. Mária Miková. Ďakujeme.

Diplomy: Bačková, Marônek, Urbánek, Vančík

Verejné obstarávanie – lyžiarsky výcvik

Verejné obstarávanie – lyžiarsky výcvik

Výzva  na predloženie cenovej ponuky v prieskume trhu v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je: Lyžiarsky výcvikový kurz žiakov gymnázia pre verejného obstarávateľa Gymnázium Pankúchova 6, 851 04 Bratislava. VO lyžiarsky výcvik – február

Cestou necestou, školou vysokou

Cestou necestou, školou vysokou

Prednášky očami vysokoškolákov o štúdiu na netradičných vysokých školách.

Skautský inštitút – myšlienka stará vo svete patriaca pod záštitu občianskeho združenia Slovenský skauting, slúžiaca verejnosti na vzdelávanie kultúrne, pamäťové, či odborné, usporadúva 16. januára akciu pre študentov maturitných a pred maturitných ročníkov stredných škôl.

Viac informácií nájdete tu.

Zmena organizácie vyučovania – 20. 12. 2019

Zmena organizácie vyučovania – 20. 12. 2019

Riaditeľka školy oznamuje zmenu organizácie vyučovania. V piatok 20. 12. 2019 sa v našej škole uskutočnia vianočné podujatia, súčasťou ktorých bude kultúrny program, výmena oblečenia a kníh, predaj koláčikov a iné zaujímavé aktivity. Začiatok podujatia: 8.00 h, ukončenie 12.00 h, obedy sa v školskej jedálni vydávajú od 11.30 h. Sme si istí, že Vaše deti prídu domov zo školy správne vianočne naladené. Ďalšie informácie sú uvedené v tomto dokumente.

Zbierka pre zvieratá v útulku

Zbierka pre zvieratá v útulku

Naši študenti počas predvianočného týždňa zorganizovali zbierku, aby svojimi darmi pomohli psom a mačkám z útulku Pes Pohoďák v Leviciach. V piatok 20.12.2019 za pomoci p. Dadajovej odovzdali vyzbierané deky, pamlsky, hračky a iné dary, a tak urobili radosť našim štvornohým kamarátom.

Ďakujeme za pomoc všetkým študentom a rodičom, ktorí sa zapojili.

Shakespearov memoriál – 5. 12. 2019

Shakespearov memoriál – 5. 12. 2019

Začiatkom decembra sa uskutočnilo 24. celoštátne kolo Shakespeare Memorial Competition. Z reprezentantov našej školy sa najlepšie umiestnili: Soňa Kršáková (K.B) – 2. miesto a Alen Imamovič (K.A) – 2. miesto. Našu medailovú zbierku skompletizovala maturantka Bernadetta Čaranová (V.B) – 3. miesto. Žiakov na súťaž pripravovali: Mgr. Eva Dobrovodská a PhDr. Darina Fiebigová.

Diplom 1     Diplom 2     Diplom 3

SKIPASOVÁ SÚŤAŽ

SKIPASOVÁ SÚŤAŽ

Súťaží sa o Skipasy do rôznych stredísk v sezóne 2019/2020- skipas je možné využiť počas tejto sezóny v termíne od 7.1-30.4.2020.

Viac informácii nájdete tu.

Termín súťaže: od  7.1.2020-2.02.2020.

 

Lyžiarske kurzy

Lyžiarske kurzy

Vážení rodičia, v tomto školskom roku opäť organizujeme lyžiarske kurzy pre našich žiakov.

Termíny:

13. 1. – 17. 1. 2020, triedy: T.A, Q.A, vedúci kurzu: PaedDr. Ladislav Beňuš, bližšie informácie nájdete v tomto dokumente.

27. 1 – 31. 1. 2020, triedy: I.A a I.B, vedúci kurzu: Mgr. Martin Dužek, bližšie informácie nájdete v tomto dokumente.

10. 2. – 14. 2. 2020, triedy T.B a Q.B, vedúca kurzu: Mgr. Eva Rašek, bližšie informácie nájdete v tomto dokumente.

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

V školskom kole olympiády v nemeckom jazyku dosiahli študenti Oľga Gräffingerová (IV.B), Heidi Hlavnová (S.A), Marko Kasanický (I.B), Andreas Martin Michálek (S.A) a Lucia Veverková (K.B) vo svojich súťažných kategóriách prvé miesto. Blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole.

Diplom 1     Diplom 2     Diplom 3     Diplom 4     Diplom 5

Florbal – okresné kolo SŠ

Florbal – okresné kolo SŠ

Dievčatá nášho gymnázia získali v okresnom kole vo florbale dievčat stredných škôl o pohár predsedu Bratislavského samosprávneho kraja  3. miesto. Zostava: Sofia Baluchová (IV.A), Lucia Bartošová (Sx.A), Ivana Gašparovičová (V.A), Rebeka Gregorcová (III.A), Ema Hlavová (III.A), Natália Hebeňová (III.A), Veronika Kajanová (Sp.A), Sofia Liptáková (III.A), Natália Maderičová (V.A). Diplom

Československý projekt „Záložka do knihy spája školy“

Československý projekt „Záložka do knihy spája školy“

Aj v tomto školskom roku  sa tradične naši žiaci z  prímy, sekundy, 1. A a 1. B zapojili do projektu „Záložka do knihy spája školy“…, ktorý bol realizovaný v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc, dňa 22. októbra. Našimi partnerskými školami boli v tomto školskom roku Gymnázium a SOŠ pedagogická z Čáslavy a Gymnázium zo Sniny. So žiakmi z ich tried si naši žiaci vymenili záložky do kníh a odporúčania, aké knihy čítajú študenti u nás a v Čechách.

Dobrý učiteľ – tajomstvo jeho úspechu, projekt Erasmus+

Dobrý učiteľ – tajomstvo jeho úspechu, projekt Erasmus+

Predmetová komisia nemeckého a francúzskeho  jazyka získala grant v rámci programu Erasmus+ KA1 (vzdelávacia mobilita jednotlivcov) na realizáciu svojho projektu s názvom Dobrý učiteľ – tajomstvo jeho úspechu. Účastníkmi projektu boli  vyučujúci nemeckého jazyka: Mgr. Martin Kolárik, Mgr. Dana Krčmárová a Mgr. Adam Hlavna. V mesiaci júl 2019 účastníci projektu sa zúčastnili mobilít v Nemecku (Berlín) a Rakúsku (Viedeň). Vyučujúci nemeckého jazyka si rozšírili svoje odborné a jazykové kompetencie a načerpali množstvo impulzov pre vyučovanie nemeckého jazyka v našej škole. Získané vedomosti budú prospešné nie len pre daných vyučujúcich, ale aj pre ostatných učiteľov, ktorí sa získanými poznatkami môžu inšpirovať a samozrejme aj pre študentov, ktorí novými metódami získajú vedomosti v predmete nemecký jazyk. Ďalšie informácie o projekte si môžete prečítať v tomto dokumente.

Foto 1     Foto 2   Foto 3     Foto 4

 

 

Piškvorky – krajské kolo

Piškvorky – krajské kolo

Krajského kola Piškvoriek sa zúčastnili silné zostavy žiakov z celého Západného Slovenska. Obidva naše tímy Gympaba OxOx a Gympaba PíŠkvarky postúpili zo základnej skupiny. V semifinále sa stretli so silnými hráčmi Gumkáčov a Piarakov, ktorí boli nad naše sily. Žiaci našej školy sa stretli v priamom súboji o 3. miesto.

Gympaba OxOx : Gympaba PíŠkvarky 11 : 9.

Zostavy: OxOx:  Juraj Marcinka (kpt.), Viktória Vinická, Matej Baník, Andrej Belan a Mikuláš Kvasnica (T.A) a Píškvarky: Hana Kollárová (kpt.), Lucia Bartošová, Branislav Bono Musala, Ján Švasta  (Sx.A) a Daniel Chlpek (K.A). Vedúci výberu: Mgr. Róbert Mezei. Pohár

Príspevky ZR(PŠ)

Príspevky ZR(PŠ)

Príspevky je možné posielať na účet: Školské združenie rodičov pri Gymnáziu Pankúchova 6, 851 04 Bratislava
číslo účtu IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
variabilný symbol: 20192020
účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
výška platby: 50 € (jeden žiak), 70 € (dvaja žiaci), 80 € (traja žiaci)
termín: do konca októbra.
Predsedníčka ZR vopred ďakuje rodičom za príspevky.

Piškvorky – obvodné kolo, 22. 11. 2019

Piškvorky – obvodné kolo, 22. 11. 2019

Piškvorkári našej školy vyslali na obvodné  kolo súťaže 4 tímy: Gympaba XoXo, Gympaba OxOx, Gympaba Chrobáčikovia a Gympaba PíŠkvarky. Obvodného kola sa zúčastnilo 20 tímov z rozličných kútov Bratislavy. Zo základných skupín postúpili tímy XoXo, OxOx a Píškvarky. Najlepšie sa umiestnil tím OxOx – na 2. mieste. PíŠkvarky získali 4. miesto. V krajskom kole nás budú reprezentovať tímy OxOx:  Juraj Marcinka (kpt.), Viktória Vinická, Matej Baník, Andrej Belan a Mikuláš Kvasnica (T.A) a Píškvarky: Hana Kollárová (kpt.), Lucia Bartošová, Branislav Bono Musala, Ján Švasta  (Sx.A) a Nina Banci (K.A). Vedúci výberu: Mgr. Róbert Mezei. Čítajte viac v tomto článku.

Diplom 1, Diplom 2, Diplom 3, Diplom 4, Diplom 5

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku

V školskom kole olympiády v anglickom jazyku najlepšie umiestnenie dosiahli nasledujúci žiaci – víťazi vo svojich kategóriách: 1A – Tomáš Zatloukal (P.A), 1B – Helena Bačková (T.B), 2A – Lukáš Albert Marônek (Sx.A), 2B – Adam Urbánek (Ok.A), 2C1 – Mikuláš Andhélyi (III.B), 2C2 – Matúš Vančík (V.A). Títo študenti nás budú reprezentovať vo vyšších kolách olympiády. Prajeme im veľa úspechov a držíme im palce. Výsledky školského kola

 

 

Vianoce na GYMPABE 2019

Vynovili sme

Kalendár udalostí

december

január 2020

február
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
30
31
1
2
3
4
5
Udalosti na dnes

1st

Udalosti na dnes

2nd

Udalosti na dnes

3rd

Udalosti na dnes

4th

Udalosti na dnes

5th

6
7
8
9
10
11
12
Udalosti na dnes

6th

Udalosti na dnes

7th

Udalosti na dnes

8th

Udalosti na dnes

9th

No Events
Udalosti na dnes

10th

No Events
Udalosti na dnes

11th

No Events
Udalosti na dnes

12th

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Udalosti na dnes

13th

Udalosti na dnes

14th

Udalosti na dnes

15th

Udalosti na dnes

16th

Udalosti na dnes

17th

Udalosti na dnes

18th

No Events
Udalosti na dnes

19th

No Events
20
21
22
23
24
25
26
Udalosti na dnes

20th

No Events
Udalosti na dnes

21st

No Events
Udalosti na dnes

22nd

No Events
Udalosti na dnes

23rd

No Events
Udalosti na dnes

24th

No Events
Udalosti na dnes

25th

No Events
Udalosti na dnes

26th

No Events
27
28
29
30
31
1
2
Udalosti na dnes

27th

Udalosti na dnes

28th

Udalosti na dnes

29th

Udalosti na dnes

30th

Udalosti na dnes

31st