Skip links

Prijímanie – medzinárodný program (DP)

Kritéria prijímania žiakov do medzinárodných programov International Baccalaureate

na Spojenej škole, Pankúchova 6

Prestupové skúšky pre školský rok 2024/2025

DP 1 (4.ročník bil. gym.)

Radi by sme poskytli možnosť študentom prestúpiť do našej existujúcej triedy. Do triedy International Baccalaureate Diploma Programme sa uskutoční prestupová skúška. V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte prosím DP koordinátora: Mgr. Jana Sláviková –  slavikova@gympaba.sk

Dôležité informácie:

  • Prihlášky prosím zasielajte spolu s ostatnými požadovanými dokumentami na adresu: DPcoordinator@gympaba.sk  najneskôr do 16. apríla 2024.
  • Prihlášky do DP1 / Application form to DP1  (2024/2025)
  • Prihláška musí byť podpísaná OBOMA rodičmi/ zákonnými zástupcami, prípadne je potrebné doložiť splnomocnenie na tento úkon jednému zo zákonných zástupcov. Toto je potrebné zaslať spolu s prihláškou.

Dátum prestupovej skúšky: 23. apríl 2024

Termín zverejnenia zoznamu úspešných kandidátov založený na výsledkoch prestupovej skúšky pre školský rok 2024/2025 je 30. apríl 2024 (od 0:00 do 23:59)

Dokumenty, ktoré je potrebné zaslať spolu s prihláškou:

Požiadavky na prijatie:

Študenti sa vyberú na základe výsledkov prestupovej skúšky a osobného pohovoru so študentom. Prestupová skúška otestuje vedomosti zo slovenského jazyka / anglického jazyka, matematiky a úroveň zručností kritického myslenia využívaných v prírodných vedách a humanitných predmetoch.

Formát prestupovej skúšky:

  1. Písomný test z:
  1. Krátky osobný pohovor:
  • Všetci uchádzači absolvujú osobný pohovor na posúdenie úrovne zanietenia a schopnosti prevziať osobnú zodpovednosť za svoje učenie, rovnako ako aj ústnej úrovne ovládania anglického jazyka. Hlavný účel pohovoru je posúdiť potenciál uchádzača uspieť nie len vo svojich vybraných predmetoch ale aj kľúčových komponentoch CAS (kreativita-aktivity-služba),  teórie poznania (TOK) a záverečnej dlhšej eseje (EE).