Skip links

Author: hason

Ochorenie COVID 19 – koronavírus SARS-CoV-2

 

  1. Zverejňujeme usmernenia Ministerky školstva SR pre školy a školské zariadenia ohľadne koronavírusu: Usmernenie_MŠVVaŠ SR – koronavírus        Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 2 – koronavírus
  2. Výzva: Vážení rodičia, kolegovia a milí žiaci,
     žiadame od Vás, aby ste v prípade, že sa u niektorého žiaka Gymnázia, Pankúchova 6,     Bratislava objaví podozrenie na nákazu novým koronavírusom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, bezodkladne informovali vedenie gymnázia zaslaním príslušných informácií na adresu info@gympaba.sk. Ďakujeme.

Testweek pre K.A a K.B

Príprava žiakov kvárt na Testovanie 9 bude prebiehať od 24. 2. do 28. 2. 2020. Zamestnanie bude prebiehať v štyroch blokoch, v ktorých sa budú striedať predmety S a M podľa časového harmonogramu:

1. blok:  8,00 – 9,30 (resp. 8,00 – 9,10)

2. blok:  9,50 – 11,00 (resp. 9,25 – 10,55)

3. blok:  11,15 – 12,00

4. bok:  12,10 – 12,55