Skip links

Deň otvorených dverí na Gympabe

 

Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava Vás pozýva na Deň otvorených dverí dňa 04. 12. 2021 (sobota, 9:00 – 12:00 h).  Poskytneme Vám potrebné informácie o:

  • študijných zameraniach školy a školských vzdelávacích programoch,
  • termínoch na prijímacie skúšky a  ich obsahu,
  • a teda všetko, čo chcete vedieť.

Teší sa na Vás riaditeľka školy, jej zástupcovia, pedagógovia školy a jej študenti.