Skip links

Deň otvorených dverí na Gympabe

 

Gymnázium Pankúchova Vás pozýva na Deň otvorených dverí dňa 21. 11. 2019. Okrem toho, že si môžete pozreť ako vyzerajú  jednotlivé hodiny, Vám poskytneme aj potrebné informácie o:

  • študijných zameraniach školy a školských vzdelávacích programoch,
  • prípravných kurzoch na prijímacie skúšky,
  • termínoch na prijímacie skúšky a  ich obsahu,
  • a teda všetko, čo chcete vedieť.

Teší sa na Vás riaditeľka školy, jej zástupcovia, pedagógovia školy a jej študenti.

Harmonogram DOD

Učebňa B4 – Slovenský jazyk a literatúra, Matematika

Učebňa B5 – Cudzie jazyky a Európske štúdiá

Profesori v daných učebniach Vám ochotne odpovedia na otázky, poskytnú potrebné informácie o štúdiu na škole; k dispozícii budú ukážkové testy z matematiky a slovenského jazyka. Získate informácie o Európskom klube realizujúcom sa na škole.

OTVORENÉ HODINY

MENO TRIEDA PREDMET HODINA MIESTNOSŤ
Mgr. Júlia Chvílová T.B Chémia 4 C10
Mgr. Diana Matejčíková 4.B Anglický jazyk 4 A11
Mgr. Petra Gaburjaková 3.B Európske štúdiá 4 A13
Mgr. Soňa Holeczyová 4.A Matematika 4 I1
Ing. Jana Krajčírová Tercia A Nemecký jazyk 4 C4
Mgr. Jana Sláviková 5.B Anglický jazyk 4 C9
Mgr. Adam Hlavna 2.A Nemecký jazyk 5 C10
Mgr. Júlia Urbánková Prima Fyzika 5 B10
Mgr. Diana Matejčíková 2.A Anglický jazyk 5 B3
Mgr. Petra Gaburjaková Sexta A Európske štúdiá 5 C4
Mgr. Soňa Holeczyová 1.B Informatika 5 I1
Ing. Jana Krajčírová 5. A/B Ekonomika – seminár 6 D7
Mgr. Marcela Ozefovichová Kvarta A Dejepis 6 C9
Mgr. Martin Kolárik Sek. A Nemecký jazyk 6 C4
PaedDr. Silvia Dadajová 5.A/5.B Seminár z biológie 6 A13