Skip links

Gympaba Cup

Milí študenti Gympaby,

Ako už isto viete tento rok sme sa pre Vás rozhodli zorganizovať medzitriednu súťaž s názvom GYMPABA CUP.

O súťaži

Súťaž o putovný pohár Gympaba CUP je medzitriedna súťaž, rozdelená do dvoch kategórií. Gympaba CUP je pre študentov a triedy veľkého Gymnázia (Bilingválne Gymnázium, Kvinta a Oktáva). Gympaba CUPÍK je pre malé Gymnázium (Prima – Kvarta).  Počas školského roka triedy získavajú body v rôznych športových, umeleckých, zábavných, matematických a iných súťažiach. Tri triedy s najvyšším počtom bodov vyhrajú deň voľna na usporiadanie školskej akcie a finančný príspevok na ňu zo ZRPŠ. Cieľom súťaže je formovať a upevňovať nielen triedny kolektív, ale aj pocit spolupatričnosti na celej škole.
Informácie o súťažiach sa môžete dozvedieť od učiteľov, zo školskej stránky, z nástenky alebo cez edupage.

Podmienky hodnotenia

Základným pravidlom je, že sa súťaží len v takých disciplínach, do ktorých sa môžu zapojiť všetky triedy s rovnakou šancou. Vo všetkých disciplínach sa započítavajú body za účasť, resp. umiestnenie na najnižšom stupni súťaže (nie umiestnenia v celoštátnom kole a pod.). informácie o súťažiach z jednotlivých predmetov sa dozviete od učiteľov daných predmetov. O ostatných súťažiach budú včas informovať plagátiky po škole.

Každý mesiac bude vyhlásená tematická súťaž, ktorá bude obodovaná bodni od 1 – 21. Akékoľvek aktivity študentov v prospech školy sa budú hodnotiť navyše.

Určite sa to oplatí – víťazné triedy s najvyšším počtom bodov za rok v oboch kategóriách vyhrajú:

  1. cena:

Deň voľna na usporiadanie akcie a príspevok na ňu 150 €

  1. cena:

Deň voľna na usporiadanie akcie a príspevok na ňu 100 €

  1. cena:

Deň voľna na usporiadanie akcie a príspevok na ňu 50 €

Akékoľvek návrhy na nové súťaže a konštruktívne pripomienky radi uvítame.

Oliver Chudovský – chudovsky@gympaba.sk