Skip links

Gympaba Cup

Milí študenti Gympaby,

Ako už isto viete aj tento rok sme sa pre Vás rozhodli zorganizovať medzitriednu súťaž s názvom GYMPABA CUP.

O súťaži

Súťaž o putovný pohár Gympaba Cup je medzitriedna súťaž, ktorá tento rok bude mať len jednu kategóriu. V novom ročníku triedy budú získavať body v medzitriednych súťažiach a súťažiach na pôde školy, do ktorých sa môžu zapojiť všetky triedy. Tri triedy s najvyšším počtom bodov vyhrajú finančný príspevok na skrášlenie ich triedy, podľa ich vlastného uváženia. Cieľom je formovať a upevňovať nielen triedny kolektív, ale aj pocit spolupatričnosti na celej škole.

Informácie o súťažiach sa dozviete prostredníctvom Edupage, Stránky školy, Facebook stránky Spojená škola, Pankúchova 6 a Instagramu @gympaba.

Podmienky hodnotenia

Každý mesiac počnúc novembrom sa bude vyhlasovať mesačná súťaž , do ktorej sa môžu zapojiť všetky triedy. Tieto súťaže budú hodnotené počtom bodov 1-24. Pri zverejnení mesačných súťaží budeme informovať aj o spôsobe hodnotenia jednotlivých súťaží. V súťažiach na pôde školy (predmetové olympiády, expert, iBobor a iné) sa budú udeľovať body za každú kategóriu. Najlepší žiak v danej kategórií získa 20 bodov.

Určite sa to oplatí – víťazné triedy s najvyšším počtom bodov zo všetkých súťaží v oboch kategóriách vyhrajú :

1. Cena – Finančný príspevok 150€

2. Cena – Finančná príspevok 100€

3. Cena – Finančný príspevok 50€

Akékoľvek návrhy na nové súťaže a konštruktívne pripomienky radi uvítame.

Zoznam bodovaných súťaží nájdete v kliknutím na tento odkaz.