Skip links

Gympaba Cup

Milí študenti Gympaby,

Ako už isto viete tento rok sme sa pre Vás rozhodli zorganizovať medzitriednu súťaž s názvom GYMPABA CUP.

O súťaži

Súťaž o putovný pohár Gympaba Cup je medzitriedna súťaž rozdelená do dvoch kategórií. Gympaba CUP je pre študentov a triedy veľkého Gymnázia (Bilingválne gymnázium , kvinta až oktáva a 3MYP). Gympaba CUPÍK pre malé Gymnázium (príma až kvarta a pMYP) Tento rok triedy získavajú body len v medzitriednych súťažiach,. Tri triedy s najvyšším počtom bodov vyhrajú finančný príspevok na skrášlenie ich triedy, podľa ich vlastného uváženia. Cieľom je formovať a upevňovať nielen triedny kolektív, ale aj pocit spolupatričnosti na celej škole.

Informácie o súťažiach sa dozviete prostredníctvom Edupage, Stránky školy, Facebook stránky Spojená škola, Pankúchova 6 a Instagramu @gympaba.

Podmienky hodnotenia

Počas nasledujúcich týždňov sa postupne budú vyhlasovať týždenné súťaže, do ktorých sa môžu zapojiť všetky triedy pre obe súťažné kategórie (Gympaba CUP aj Gympaba CUPÍK). Tieto súťaže budú hodnotené počtom bodov 1-23. Pri zverejnení týždenných súťaží budeme informovať aj o spôsobe hodnotenia jednotlivých súťaží.

Určite sa to oplatí – víťazné triedy s najvyšším počtom bodov zo všetkých súťaží v oboch kategóriách vyhrajú :

1. Cena – Finančný príspevok 150€

2. Cena – Finančná príspevok 100€

3. Cena – Finančný príspevok 50€

Akékoľvek návrhy na nové súťaže a konštruktívne pripomienky radi uvítame.

Koordinátor súťaže – Oliver Chudovský chudovsky@gympaba.sk

Výsledky 7. súťaže (Tour de Gympaba) a konečné poradie

Výsledky 6. súťaže (Geografický kvíz) a priebežné poradie

Výsledky 5. súťaže (Výzdoba tried) a priebežné poradie

Výsledky 4. súťaže (Deň matiek) a priebežné poradie

Výsledky 3. súťaže (Maratón) a priebežné poradie

Výsledky 2. súťaže (Deň Zeme) a priebežné poradie

Kvíz Deň Zeme      Kvíz príma a sekunda           Kvíz tercia a kvarta

Výsledky 1. súťaže (Študentský život v karanténe)