Skip links

Gympaba News

V tejto časti stránky nájdete archívne čísla nášho nového školského časopisu Gympaba News. Po niekoľkých rokoch existencie predchádzajúcich školských časopisov “Habitat” a “Huka Čaka” máme tu nový tím odhodlaný Vás informovať a tiež Vám poskytnúť priestor na stránkach Gympaba News.

Redakcia:

  • Koordinátorka: Mgr. Eva Kušteková
  • Šéfredaktorka: Renáta Vitkovičová (Sx.A)
  • Redaktori: Viktor Kačmár, Soňa Zajíčková, Zuzana Maruščáková (Sx.A)
  • Kontakt: gympaba.casopis@gmail.com

Poštová schránka redakcie sa nachádza vo vestibule pri kabinete informatiky.