Skip links

The Gympaba Times

The Gympaba Times je školský časopis založený a spravovaný členmi Európskeho klubu. Nadväzuje na pestrú tradíciu školskej žurnalistiky na našej škole. Po časopisoch „Habitat“, „Huka Čuka“ a „Gympaba News“, sa rovnako aj The Gympaba Times teší pozitívnemu ohlasu zo strany študentov, ale aj učiteľov.

Časopis naplno rozbehol svoju aktivitu na konci roku 2018. Odvtedy sa zúčastnil súťaže Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia, kde obsadil 2. miesto a zároveň vyhral cenu Skokan roka, ako najlepší debutujúci časopis. Zároveň sa časopis teší úspechu mimo školského prostredia, aj vďaka spolupráci s nezávislým divadlom, či známou slovenskou Reggae kapelou.

Redakcia školského časopisu Gympaba Times:

Koordinátorka:
Ing. Ľubica Magnússon
Šéfredaktorka:
Barbora Schönová, III.B
Asistentka šéfredaktorky:
Vivienne Čörgöová, IV.B
Redakčná rada:
Karolína Ozimyová, II.B
Johana Bacigálová, II.B
Ema Hlavová, III.A

Kontakt:
Instagram: https://www.instagram.com/thegympabatimes/
QR instagram
Gmail: goldengympabatimes@gmail.com
QR gmail