Skip links

Odhlasovanie obedov / Lunch canceling

1, Telefonicky – na aktuálny deň sa odhlášky odhlasujú do 8:00  hod. Odhlásiť sa môžete kedykoľvek do uvedenej hodiny, aj cez odkazovač, ktorý je v prevádzke nonstop. Telefónne číslo: 02/ 6231 2902

2, Cez box  na objednávanie v školskej jedálni – deň a viac dopredu.

3, Písomne – odhlásenie z obeda formou vhodenej odhlášky na lístku s menom, dátumom a triedou.

4, Cez internet – ak máte aktivovanú možnosť internetového prihlásenia na www.strava.cz, môžete si odhlásiť obed deň a viac dopredu, najneskôr však do 6:30 v deň, kedy žiak nepôjde na obed.

Odhlásenie z bode, ktoré ste uskutočnili až po vytlačení šeku Vam budú zohľadnené až ďalší mesiac. To znamená, že ak si odhlásite obedy po vytlačení šeku v mesiaci september, toto odhlásenie Vám bude zohľadnené až v mesiaci november.

V prípade choroby dieťaťa je rodič povinný dieťa odhlásiť z obedov (obed nebude vydaný do obedára).

Pri mylnom odhlásení bude obed vydaný až po 14:00.

 

1. by phone – If your child is ill and cannot attend school that day, please, telephone +421262312902 by 8:00 a.m.. After 8:00 cancellation is no longer possible. You can leave the message on the answer phone any time.

2. by using a school lunch kiosk – you can cancel your meals one day or several days in advance when the kiosk is on.

3. in writing – write the child´s name, date(s) and class and put the message into the post box at the front door of the school cafeteria.

4. via internet – after you activate your lunch account at www.strava.cz you can cancel your lunch one day or several days in advance.

Cancelling from lunch that you made after the check was printed will not be taken into account until another month. This means that if you cancel lunch after the check is printed in September, this cancel will not be taken into account until November.

If your child is ill and cannot attend school that day you must cancel the meal. The lunch cannot be taken home in a lunch box.

If you cancel your lunch by mistake, you can get the meal only after 2 p.m.