Skip links

PYP 1 (2024/2025)

Milí rodičia,

zoznam pomôcok do prvého ročníka (PYP1) pre škoslký rok 2024/2025 nájdete tu.

Dear paretns,

The list of supplise for grade 1 students (PYP1) for next academic year, you can find here.