Skip links

Deň otvorených dverí na Gympabe – 21. 11. 2019 (štvrtok), 10.45 – 16.00 h

Gymnázium Pankúchova pozýva záujemcov o štúdium, ich rodičov a výchovných poradcov zo ZŠ na Deň otvorených dverí. Zobraziť viac informácií