Skip links

Pravidlá pre školy v červenom okrese od 3. mája 2021

Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8) alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 10).

Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu

Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre plnoletého žiaka

Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre zamestnanca

VYHLÁŠKA_200 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.