Skip links

Prijímacie skúšky – nové pokyny a informácie

Aktualizácia informácií: 03. 05. 2021, 19:00 h

Na základe aktualizovaného usmernenia pre riaditeľov stredných škôl (v nadväznosti na závery zasadnutia vlády SR č. 229/2021 z 28. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.) zverejňujeme nasledovné informácie:

  1. Do priestorov školy vstupujú len uchádzači  (okrem nevyhnutného sprievodu zo zdravotných dôvodov). Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú. Poznámka: v prípade nutných konzultácií kontaktujte pedagogický dozor pred školou. Prosíme rodičov, aby sa nezhromažďovali pred vstupom do školy. Uchádzačov budú usmerňovať naši učitelia pri nájdení príslušnej učebne.
  2. Uchádzač sa preukazuje negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní (alebo sa preukáže, že má platnú výnimku) v bordovom okrese. V ružovom alebo červenom okrese sa uchádzač testom nepreukazuje.
  3. Pred vstupom do budovy školy sa uchádzačovi zmeria teplota a vydezinfikujú sa ruky. Uchádzač musí mať nasadené rúško počas celej prijímacej skúšky (okrem konzumácie nápojov a jedla). Počas prijímacej skúšky sa bude účinne vetrať v miestnostiach.
  4. Každý uchádzač používa vlastné písacie potreby.
  5. Zákonný zástupca žiaka so ŠVVP v prípade potreby (čas, pomôcky a iné) kontaktuje výchovnú poradkyňu našej školy (hlavnova@gympaba.sk).

Harmonogram prijímacej skúšky

1)do 8-ročného štúdia nájdete v dokumente Harmonogram pre rodičov – 8R,

Náhradný termín prijímacej skúšky do 8-ročného štúdia pre ospravedlnených uchádzačov: 17. 05. 2021 (7:45 h).

2) do 5-ročného bil. (eur. štúdiá, SJ, AJ) v dokumente Harmonogram pre rodičov – 5R EŠ (SJ, AJ).

3) do 5-ročného bil. (MYP) v dokumente Harmonogram_pre rodičov / Entry Exam Schedule – MYP 4

Tlačivo – čestné prehlásenie (karanténa)

Harmonogram prestupových skúšok

do org.zložky: Základná škola (MYP 1) nájdete v dokumente Harmonogram pre rodičov / Transfer Examination Schedule – MYP 1

Náhradný termín do medzinárodného programu pre obe triedy – MYP 1 a MYP 4 pre ospravedlnených uchádzačov / Alternative term for excused applicants for both classes to international section (MYP 1 and MYP 4): 18. 05. 2021 (7:45 h).