Skip links

Prijímačky do 5-ročného štúdia (aktuálne informácie)

Vážení rodičia uchádzačov o štúdium,

v súčasnom období prebieha „zápis“ žiakov na štúdium v strednej škole (formou potvrdenia / nepotvrdenia nastúpenia na štúdium). Mnohí žiaci boli prijatí na viaceré stredné školy a momentálne si zvažujú, ktorej strednej škole potvrdia nástup na štúdium. Zákonný zástupca žiaka má právo a povinnosť najneskôr do 4. júna oznámiť nastúpenie / nenastúpenie stredným školám, kde jeho dieťa bolo prijaté.

Niektorí rodičia sa už rozhodli, ich dieťa si vybralo príslušnú strednú školu a preto sa na ostatných stredných školách uvoľňujú miesta. Tieto miesta sa obsadzujú v odvolacom konaní. Preto odporúčame, ak naozaj máte záujem o konkrétnu strednú školu, neponáhľajte sa pri rozhodovaní, zvážte si všetky okolnosti – predovšetkým Vaše predstavy  o kvalitnom vzdelávaní a záujmy Vášho dieťaťa.

Z dôvodu, že niektorí žiaci mohli byť prijatí až na 4 stredné školy (po vyhodnotení výsledkov prijímacieho konania obsadili 4 miesta na štyroch rôznych školách, pričom reálne si uplatňujú len 1), je pomerne vysoká šanca na prijatie v odvolacom konaní – avšak len v prípade, ak nepotvrdíte inej strednej škole nastúpenie na štúdium.

V prípade nejasností ohľadne prijímania na Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava, v prípade potreby poradenstva súvisiacim s procesom odvolacieho konania, alebo otázok smerom k zaradeniu žiaka do bilingválnej alebo medzinárodnej triedy neváhajte nás kontaktovať na info@gympaba.sk, prijimacky@gympaba.sk alebo na telefónnom čísle 02 62 312 706. Ak to bude v našich silách, radi Vám poradíme.

Vedenie Gympaby.