Skip links

Rozhodnutia a usmernenia v čase Covid – 19

Zverejňujeme rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 8. 12. 2021 o mimoriadnom prerušení prezenčného vyučovania. Plné znenie rozhodnutia nájdete v tomto dokumente.