Skip links

Školská jedáleň – informácie

Vedúci školskej jedálne oznamuje informácie uvedené v nižšie uvedených dokumentoch.

Informácie         Prihláška do ŠJ

V prípade nejasností, prosím, kontaktujte vedúceho školskej jedálne: Svetozár Brezničan, jedalen@gympaba.sk, 02 62 312 902.