Skip links

Školské dokumenty – IB

MISSION STATEMENT at Spojená škola, Pankúchova 6

Naším cieľom je zdieľať a uplatňovať spoločnú filozofiu – zaviazať k vysokokvalitnému, náročnému medzinárodnému vzdelávaniu založenému na princípe spojenia teórie a praxe so skutočným životom. Podporujeme medzinárodné zmýšľanie, no zároveň rešpektujeme a podporujeme rozvoj potrieb študentov a ich jedinečných osobností a podporujeme ich, aby sa stali študentmi, ktorí pomáhajú vytvárať mierový a lepší svet.

 

Language Policy /SK/

Academic Integrity Policy /SK/

Admission Policy /SK/

Assessment Policy /SK/

Inclusion Policy /SK/

The Library Policy

 

“International Baccalaureate (IB) programmes encourage students to inquire and to think critically and creatively; students are then asked to give shape to their thinking through oral discussion or presentations, through visual representations and displays, and in multiple forms of writing.” (Academic honesty in the IB educational context, 2014, p. 1)