Skip links

Usmernenie MŠVVaŠ SR COVID – 19 (08. 11. 2020)

Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania Spoločná zodpovednosť (aktualizácia 08. 11. 2020) je zverejnené na stránke MŠVVaŠ SR. Na tejto stránke nájdete aj prílohy: Podmienky vstupu do školy, Vyhlásenie zákonného zástupcu, Vyhlásenie zamestnanca, Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti.