Skip links

Školský semafor – aktuálne v našej škole

V zmysle platného Covid školského semaforu naša škola sa nachádza v červenej fáze z dôvodu výskytu pozitívneho žiaka v triede Sp.A a IV.A. Tento stav trvá od 09. 06. 2021 (str). Posledná prítomnosť pozitívneho žiaka v škole: 01. 06. 2021.

Prijaté opatrenia: Domáca karanténa pre Sp.A a IV.A (žiaci: sledovanie zdravotného stavu, informovanie pediatra), dištančné vyučovanie pre žiakov Sp.A a IV.A, dezinfekcia priestorov školy. Príchod do školy pre žiakov v bloku C – bočným vchodom.

Ostatné triedy pokračujú v prezenčnom vyučovaní. Prosíme našich žiakov o minimalizovanie kontaktu medzi triedami cez prestávky.

Covid školský semafor

Stanovisko RUVZ Bratislava