Skip links

Rodičovské združenie – 10. 06. 2021 (MS Teams)

Online stretnutie rodičov GYM a MYP sa uskutoční v nasledovných termínoch:

predsedovia tried – 16:00 h (zabezpečí p. Antal),

triedne stretnutia – 17:00 h (zabezpečia triedni učitelia).