Skip links

Organizácia konca školského roka (GYM+MYP)

od 21. 06. 2021 (pon) – skrátené vyučovanie (skrátené vyučovacie hodiny)

23. 06. 2021 (str) – ukončenie vyučovania podľa rozvrhu, uzatvorenie klasifikácie

24. 06. 2021 (štv) – koncoročná klasifikačná porada, 13:00 h

30. 06. 2021 (pia) – vysvedčenie (8:30 – 9:30 h), v školskej jedálni sa nevarí