Skip links

Školský semafor – aktuálne v našej škole (prerušené vyučovanie pre GYM a MYP)

V zmysle platného Covid školského semaforu naša škola sa nachádza v červenej fáze. Z dôvodu výskytu pozitívneho žiaka v triede Sp.A a IV.A a tiež výskytu pozitívneho prípadu medzi žiakmi, ktorí sú v karanténe, prerušujeme pre triedy GYM a MYP  prezenčné vyučovanie (zatiaľ na 9. 6. 2021). Vyučovanie pre triedy GYM a MYP sa bude realizovať v tento deň dištančnou / online formou.

Covid školský semafor

Stanovisko RUVZ Bratislava