Skip links

Covid 19 – aktuálne usmernenie („Spoločná zodpovednosť“)

Aktuálne usmernenie MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ zo dňa 01. 11. 2020 (usmernenie, podmienky vstupu do školy a príslušné vyhlásenia zákonného zástupcu, zamestnanca a návštevníka školy) zverejňujeme v tomto dokumente. Žiadame všetky dotknuté osoby, aby sa dôkladne oboznámili s týmto materiálom a pri vstupe do školy sa preukázali potrebnými dokumentmi.