Skip links

Dozory – platné od 29. 09. 2020 (uto)

Oznamujeme kolegom, že sme zverejnili rozpis dozorov pri vchodoch do školy, cez prestávky a cez obedy. Dozory, ktoré sú zverejnené v tejto tabuľke, platia od 29. 09. 2020. Dozory na pondelok nájdete v nižšie zverejnenom článku.