Skip links

Otvorené hodiny počas DOD

Vážení rodičia, milí žiaci – uchádzači o štúdium,

počas Dňa otvorených dverí budete mať možnosť navštíviť otvorené hodiny z rôznych predmetov. Plán týchto vyučovacích hodín uvádzame nižšie.

Otvorené hodiny v programoch PYP – MYP – 8R(EŠ) – 5R(EŠ – BIL)