Skip links

Administratívna prevádzka školy – ZMENA: škola je ZATVORENÁ do odvolania

Oznamujeme našim zamestnancom, rodičom a žiakom, že na základe pokynov vedúceho OOMČ Okresného úradu Bratislava – Odbor školstva sme pristúpili k zrušeniu skôr zverejnenej administratívnej prevádzky školy. Z predmetného usmernenia vyplývajú pre riaditeľov škôl aj nasledovné povinnosti:

  • striktné dodržiavanie záverov Ústredného krízového štábu SR a pokynov MŠVVaŠ SR k COVID – 19,
  • neotvárať  a nepovolovať vstup do budovy školy žiakom a ani iným osobám.

Preto Vás všetkých prosíme o zdieľanie študijných materiálov navzájom.

V prípade potreby kontaktujte vedenie školy mailom: info@gympaba.sk.

Ďakujeme.