Skip links

Prijímacie skúšky – aktualizované informácie (29. 04. 2020)

Vážení rodičia a milí uchádzači.

MŠVVaŠ SR zverejnilo (29. 04. 2020) nasledovné pokyny k prijímacím skúškam:

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/.

Na základe rozhodnutia ministra školstva (a súvisiacich pokynov) v spolupráci s kompetentnými orgánmi pristupujeme k úprave termínov, organizácie, kritérií a hodnotenia prijímacích skúšok.

Zverejňujeme rámcový harmonogram prijímacieho konania do 5-ročného štúdia: harmonogram

Priebežne Vás budeme informovať o záležitostiach súvisiacich s prijímacím konaním a o aktualizáciách príslušných školských dokumentov na tomto mieste. Sledujte, prosím, našu webovú stránku.